Privacy verklaring

Sharon Burgler, gevestigd Van Lenneplaan 2, 1217 NC, Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Sharon Burgler verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt ten behoeve van het eigen proces. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Alle gegevens die je verstrekt over jouw persoonlijke situatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt

Sharon Burgler verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te kunnen bellen of e-mailen over afspraken.

  • Om je te helpen in je proces d.m.v. opbouw van een dossier.

  • Voor het verzenden van facturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Sharon Burgler neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sharon Burgler) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sharon Burgler bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Sharon Burgler bewaart jouw NAW-gegevens, digitaal minimaal zeven jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van een therapeutisch traject blijft tien jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Verslaglegging wordt digitaal gedaan en beveiligd met een wachtwoord. Indien jij jouw persoonsgegevens en dossier na zeven jaar vernietigd wilt hebben stuur dan een e-mail naar info@sharonburgler.nl.

 

Rechten

Te allen tijde heb jij recht op inzage in je persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om je persoonsgegevens te wijzigen of te laten wissen. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te wissen. Een schriftelijk verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar info@sharonburgler.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij Autoriteit Persoonsgegevens, mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Sharon Burgler met de gegevens omgaat.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Voor het informeren van derden (je huisarts bijvoorbeeld) zal ik jouw gegevens alleen gebruiken met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Sharon Burgler verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer of smartphone. Sharon Burgler gebruikt cookies uitsluitend en alleen om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De gegevens helpen mij om mijn site en mijn dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Externe links

Op sharonburgler.nl vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media.

 

Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. Sharon Burgler is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van Sharon Burgler.

Datum: 15 februari 2021